Protipožiarné dvere

Protipožiarné dvere

Popis produktu:

V roku 2011 sme spustili výrobu protipožiarnych dverí s požiarnou odolnosťou EI 15/EW 15, EI 30/EW 30, EI 45/EW 45. To nám otvorilo ešte väčšie možnosti napĺňať Vaše individuálne predstavy, kedže teraz už nemusíte kvôli požiarnej bezpečnosti upúšťať od svojich náročných a originálnych dizajnových predstáv. Celú požiarnu odolnosť sme pripravovali tak, aby bola čo najmenej viditeľná a aby sa požiarne dvere čo najmenej odlišovali od štandardných interiérových dverí bez požiarnej odolnosti. 

Celý požiarny systém sa nám podarilo ukryť do nového certifikovaného systému dverí uplatňovaného pri výrobe požiarnych dverí tak, aby sa dvere pohľadovo neodlišovali od nepožiarnych dverí vo vašom dome alebo iných priestoroch. O požiarne j odolnosti Vás vizuálne informuje len páska po obvode krídla a požiarny samozatvárač namontovaný na krídle dverí. V prípade ak ste náročný, dokážeme do dverí zabudovať aj skrytý samozatvárač aby nič nekazilo dizajn Vašich dverí. Vďaka nášmu originálnemu riešeniu protipožiarnych dverí Vám vieme garantovať požiarnu triedu EW30 (EW30-C D3) (celistvosť) EI30 (EI30-C D3) ( izolácia), EW 45 (EW45-C D3)(celistvosť) EI 45 (EI45-C D3)čo predstavuje na prvý pohľad neuveriteľnú 45 minútovú odolnosť proti prehoreniu. V prípade potreby Vám vieme vyrobiť aj dymotesné požiarne dvere. Len pripomínam, že pri drevených dverách! A to všetko pri nezmenej kvalite a takmer neobmedzených dizajnových možnostiach podľa Vašich individuálnych požiadaviek. Pri výbere výrobcu protipožiarnych dverí si dajte zvlášť záležať, či daný výrobca disponuje certifikátom na výrobu požiarnych dverí. V súčasnosti sa rozmohol trend, že veľká väčšin firiem deklaruje výrobu požiarnych uzáverov, ale certifikát si kupuje od výrobcov, ktorí ho majú a ochotne nezákonne predávajú. To znamená, že v takomto prípade firma necertifikovala daný výrobok a tak nemá žiadne skúsenosti s ich výrobou. Dvere sa osadia iba požiarnou páskou a vy zaplatíte za niečo, čo iba na papieri vyzerá ako produkt s požiarnou odolnosťou. V skutočnosti ide o podvod, ktorý je vykonaný na zákazníkovi, lebo firma deklaruje že je výrobcom niečoho, na čo nemá oprávnenie. To sa Vám u nás nemôže stat.

Chcete vypracovať nezáväznú
cenovú ponuku?

Cenová ponuka